Eesti
English

Välisminister Urmas Paet diplomaatiliste suhete aastapäeva tähistamisel Washingtonis

15.06.2007

14 juunil  tähistati Washingtonis USA ja Balti riikide diplomaatiliste suhete sõlmimise  85. aastapäeva, sest just niipalju aega tagasi, 1922. aastal, tunnustas USA valitsus  kolme noort  Balti riiki. Aastapäevale pühendatud  ürituse raames kohtusid kolm Balti välisministrit ja USA riigisekretär Condoleezza Rice, samuti andis USA välisministeerium piduliku vastuvõtu.

Hommikul asetas välisminister leinapärja 12. juunil Washingtonis avatud kommunismiohvrite mälestusmärgile ning kohtus Ameerika eestlaskonna ja ausamba püstitanud fondi esimehe Lee Edwards’iga, et tänada neid ausamba rajamisel tehtud suure töö eest. Üks süngeid kommunismi kuritegusid Eestis oli juuniküüditamine, läänemaailmas tähistati juuniküüditamise päeva, 14. juunit, Ikestatud Rahvaste päevana. USA–Eesti suhete aastapäeva tähistamisel oli oluline meenutada ka USA rolli kommunismi purustamisel ja Eesti taasiseseisvumisel, mille tänase päeva tugevaks sümboliks on ka nimetatud mälestusmärk.

Pärast kommunismiohvrite mälestustseremooniat esines välisminister ettekandega Sihtasutuse „Heritage” poolt korraldatud seminaril "Ameerika Ühendriikide ja Balti riikide suhted - tähistades 85-aastast sõprust", kus ta rõhutas Eesti-USA suhete tuginemist ühistele väärtustele ning kindlale soovile vabaduse kaitsel tegutseda. Minister tänas Ameerika Ühendriike Eestile osutatud toetuse ja abi eest minevikus ja tänapäeval ning kinnitas, et ka Eesti on rasketel aegadel seisnud USA kõrval. Ministri sõnul demonstreerisid Eestile suunatud küberründed selget vajadust tugevama rahvusvahelise koostöö järele küberjulgeoleku tagamise vallas. Lisaks peatus Paet Ida-Euroopa demokraatia toetamise, Euroopa Liidu ja USA ning viisavabastuse saavutamise küsimustel. Seminari salvestusi on võimalik vaadata Interneti aadressil: http://www.heritage.org/Press/Events/archive.cfm

14. juuni pärastlõunal  leidis aset välisministri töökohtumine USA Sisejulgeolekuministeeriumis,  kus aseminister Stuart Baker’iga toimus arutelu viisavabaduse ja küberünnakute teemadel.

Aastapäeva tähistamise keskne sündmus oli Eesti, Leedu ja Läti välisministri ning USA riigisekretäri nelikkohtumine, kus lisaks tagasivaatele Balti riikide ja Ameerika Ühendriikide diplomaatilistele suhete ajaloole arutati ka aktuaalseid välis- ja julgeolekupoliitilisi küsimusi.

Kohtumise järel osaleti USA välisministeeriumi poolt korraldatud pidulikul vastuvõtul, millega tähistati 85. aasta möödumist kolme Balti riigi tunnustamisest. Vastuvõtule  kutsuti lisaks diplomaatilisele korpusele Kongressi liikmeid, Eesti taasiseseisvumise eest võidelnud Balti kogukondade esindajaid, Baltimaade sõpru  ja  ajakirjanikke.  Ministrid  esinesid  pidulike sõnavõttudega. Sõnavõtte on võimalik lugeda ja vaadata  Interneti aadressil:  http://video.state.gov/?fr_story=1967c3bd37d6493e333a954af993e0d305f3a573.

Välisminister Urmas Paet Washingtonis koos Läti ja Leedu kolleegiga kohtumas Ameerika Ühendriikide riigisekretäri Condoleezza Rice'iga

TopBack

© Eesti Suursaatkond Washingtonis 2131 Massachusetts Av., NW, Washington, D.C. 20008 USA tel. (1 202) 588 0101,
e-mail: Embassy.Washington@mfa.ee