Eesti
English

Paet arutas USA kongressiliikmetega viisavabadust

06.07.2007

Reedel, 6. juulil kohtus välisminister Urmas Paet Tallinnas USA Esindajatekoja vabariiklaste liidri (House Republican leader) John Boehneri ja tema poolt juhitud delegatsiooniga.

Välisminister Urmas Paet tänas USA kongressiliikmeid toetuse eest Eestile. „Oleme tänulikud teie tugeva toetuse eest, mida osutasite Eestile aprilli- ja maisündmuste ajal,” ütles Paet.

John Boehneri sõnul väljendab saadikuterühma kõrgetasemeline visiit Ameerika Ühendriikide huvi Eesti vastu ning nendepoolset jätkuvat toetust meie riigile. „Kahe riigi tugevad liitlassuhted jätkuvad ka tulevikus,” kinnitas delegatsiooni juht.

Kohtumise käigus tõstatas välisminister USA viisatühistamise programmi (VWP - Visa Waiver Programme) laiendamise küsimuse. „Viisavabastust puudutavas seadusandlikus protsessis ootame oma külaliste poolset aktiivset tegutsemist, sest Eesti vastab kõigile viisatühistamise programmis ette nähtud nõuetele,” ütles Paet. Kongresmenid avaldasid viisavabaduse saavutamise küsimuses Eestile täielikku toetust.

Veel räägiti Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suhetest. Paet rõhutas Atlandi-üleste suhete olulisust Eesti jaoks, toonitades sealjuures, et neis suhetes on siiski arenguruumi. „Atlandi-üleseid suheteid iseloomustavaks märksõnaks Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel peaks olema koostöö, mitte konkurents,” märkis Paet.

Delegatsiooni liikmed tundsid huvi olukorra vastu Valgevenes ning uurisid Eesti ja Valgevene suhteid. Välisminister ütles, et ametlikul tasandil on suhtlus piiratud Valgevenes valitseva poliitilise olukorra tõttu. Eesti eesmärgiks on siiski toetada riiki tsiviilühiskonna tasandil. „Oleme näiteks välja töötanud programmi hariduse vallas, mis võimaldab Valgevene üliõpilastel tulla Eestisse õppima”, selgitas välisminister Paet. Seda programmi kavatseb Eesti ka tulevikus jätkata.

Kohtumisel räägiti ka Eesti ja Venemaa suhetest. Välisminister Urmas Paet avaldas lootust näha selles küsimuses muutusi paremuse suunas. „Eesti on valmis suhete parandamiseks pingutama, aga ka Vene poolel tuleb positiivsete arengute nimel initsiatiivi näidata,” ütles välisminister.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Washingtonis 2131 Massachusetts Av., NW, Washington, D.C. 20008 USA tel. (1 202) 588 0101,
e-mail: Embassy.Washington@mfa.ee