Eesti
English

Välisminister kohtus uue USA suursaadikuga

09.05.2007

Kolmapäeval, 9. mail kohtus välisminister Urmas Paet uue Ameerika Ühendriikide suursaadikuga Eestis Stanley Davis Phillipsiga.

USA suursaadik kinnitas Ameerika Ühendriikide tugevat ja igakülgset toetust Eesti valitsusele. Suursaadik Phillips rõhutas omavahelise koostöö tähtsust ja tänas Eestit osalemise eest Afganistani ja Iraagi missioonidel. Välisminister Urmas Paet avaldas tänu USA toetusavalduste eest.

Pooled tõdesid, et nii USA presidendi möödunud aastane visiit Tallinna kui eelseisev Eesti ja USA presidentide kohtumine Washingtonis annavad tunnistust väga headest kahepoolsetest suhetest.

Veel oli kõne all Eesti võimalik liitumine Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development). Välisminister Urmas Paet kinnitas Eesti jätkuvat valmisolekut ja soovi ühineda OECDga ja avaldas lootust, et järgmisel nädalal toimuval OECD ministrite nõukogu kohtumisel ühinemiskutse ka esitatakse. „Me oleme võimelised panustama organisatsiooni eesmärkide täitmisesse” lausus Paet.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitaltius@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Washingtonis 2131 Massachusetts Av., NW, Washington, D.C. 20008 USA tel. (1 202) 588 0101,
e-mail: Embassy.Washington@mfa.ee