Eesti
English

Paet: Eesti toetab järjekindlalt Euroopa Liidu ja NATO avatud uste poliitikat

14.06.2007

Välisminister Urmas Paet ütles neljapäeval, 14. juunil Washingtonis Heritage Foundationis peetud kõnes, et vabadus ja demokraatia on meie parim julgeolekugarantii ning nende väärtuste hoidmine nõuab teadlikke otsuseid.

„Kui eurooplased räägivad inimõigustest ja õigusriigist, ning ameeriklased räägivad vabadusest ja demokraatiast, siis selle all mõeldakse sama asja,” meenutas välisminister Euroopa Liidu julgeolekueksperdi Robert Cooperi väljaöeldud mõtet.

Paeti sõnul on Eesti huvides aidata kaasa rahvaste püüdlustele Ida-Euroopas, Lähis-Idas ja mujal. „Meie töö aitab kaasa stabiilsuse ning julgeoleku levikule parimal võimalikul viisil,” kinnitas välisminister. Paet avaldas toetust ka NATO liikmelisuse tegevusplaani esitamisele Gruusiale järgmise aasta NATO tippkohtumisel Bukarestis ja julgustas Ukrainat tugevdama koostööd alliansiga. „Eesti on järjekindlalt toetanud Euroopa Liidu ja NATO avatud uste poliitikat,” rõhutas minister.

Välisminister avaldas oma kõnes tunnustust transatlantilisele koostööle energiajulgeoleku ning kliimamuutuste valdkonnas märkides, et energiatarnete tagamine ning puhta ja sõbraliku keskkonna säilitamine tulevaste põlvede jaoks on kõigi ühine huvi. Paet sõnas, et järgmisel USA ja Euroopa Liidu tippkohtumisel tuleks koostööd selles valdkonnas veelgi tugevdada.

Veel juhtis välisminister tähelepanu 21. sajandi uuele ohule - küberrünnakutele. Ministri sõnul demonstreerisid Eestile suunatud küberründed selget vajadust tugevama rahvusvahelise koostöö järele küberjulgeoleku tagamise vallas. „Võimalikke rünnakuid meie küberruumile tuleb käsitleda sama tõsiselt kui rünnakuid mistahes muudele infrastruktuuriobjektidele,” lausus Paet. Välisminister lisas, et Eesti on kutsunud NATOt üles kujundama ühist poliitikat selles valdkonnas ning selle realiseerimiseks on vaja ka USA toetust.

Paet peatus ka viisavabaduse teemal ning kinnitas, et Eesti vastab kõigile viisatühistamise programmis ette nähtud nõuetele.

Urmas Paet viibib Ameerika Ühendriikides seoses USA ja Balti riikide diplomaatiliste suhete sõlmimise 85. aastapäevaga. Samuti asetas välisminister leinapärja 12. juunil Washingtonis avatud kommunismiohvrite mälestusmärgile ning tänas Ameerika eestlaskonda ja mälestusmärgi püstitanud fondi esimeest Lee Edwardsit tehtud töö eest.
Paetil on kavas kohtumine ka USA riigisekretäri Condoleezza Rice'ga.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Washingtonis 2131 Massachusetts Av., NW, Washington, D.C. 20008 USA tel. (1 202) 588 0101,
e-mail: Embassy.Washington@mfa.ee