Eesti
English

Paet: ELi ja USA suhetel on otsene mõju ELi konkurentsivõimele maailmas ning üleilmsele stabiilsusele

23.04.2007

Esmaspäeval, 23. aprillil osales välisminister Urmas Paet Luksemburgis toimunud välisministrite nõukogul, kus oli kõne all aprilli lõpus toimuva Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide tippkohtumise ettevalmistamine. Välisministrid arutasid ka Pärsia Lahe Koostöönõukoguga ning Kesk-Aasia strateegiaga seonduvat. Samuti olid kõne all viimased arengud Sudaanis, Zimbabwes ja Somaalias.

Eesistujariik Saksamaa andis ülevaate 30. aprillil toimuva ELi-USA tippkohtumise ettevalmistuste seisust ning välisministrid arutasid tippkohtumise olulisemaid teemasid. Välisminister Urmas Paeti sõnul on ELi-USA suhetel otsene mõju ELi konkurentsivõimele maailmas ning üleilmsele stabiilsusele ja heaolule. „Euroopa Liidu-USA tippkohtumisel on oluline viisavabaduse temaatika. ELi ja USA suhetes peab olema muuhulgas eesmärgiks ka viisavabadus kõigi ELi riikide kodanikele,” ütles välisminister. Urmas Paet rõhutas, et Eesti jaoks on väga olulised ka Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide toimiv strateegiline energia- ja kliimaalane koostöö ning ELi-USA ühispoliitika Euroopa Liidu naaberriikide suhtes. „Euroopa Liidu naaberriigid, kes on väga erineva demokraatia arengu tasemega, vajavad õigel kursil püsimiseks ELi ja USA ühist kindlat tuge ja me usume, et tippkohtumine neile vastavat kinnitust ka pakub,” lisas välisminister Paet.

Välissuhete nõukogus toimus Euroopa Liidu ühise Kesk-Aasia strateegia alusdokumendi arutelu ning välisministrid kiitsid heaks strateegia peamised valdkonnad. Välisminister Urmas Paeti sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu ühtse Kesk-Aasia strateegia väljatöötamist ning sealseid seisukohti, mis näevad ette nii võitlust nn pehme julgeoleku riskidega kui ka energiaalase koostöö edendamist Kesk-Aasia riikidega. „Eesti jagab seisukohta, et oma eesmärkide saavutamiseks peab EL suurendama oma nähtavust piirkonnas,” ütles Paet. „Omapoolse sammuna kavatseb Eesti nimetada Kesk-Aasia riikidesse mitteresideerivad suursaadikud,” lisas ta. Kõnealuse strateegia väljatöötamine ning plaanitav vastuvõtmine käesoleva aasta juuni ülemkogul on üks olulisemaid Saksamaa eesistumise eesmärke.

ELi välispoliitikajuhtidel oli seoses mai algul toimuva Euroopa Liidu ja Pärsia Lahe Koostöönõukogu (GCC - Gulf Cooperation Council) kohtumisega kõne all ka ELi ja GCC vabakaubanduslepingu läbirääkimiste käik. Välisminister Paet kinnitas, et Eesti toetab ELi ja Pärsia Lahe Koostöönõukogu vahelise koostöö mitmekülgset edendamist.

Rääkides viimastest arengutest Sudaanis, tervitasid välisministrid Sudaani valitsuse otsust lubada riiki ÜRO sõjalis-logistiline abipakett ning üle 3000 ÜRO rahuvalvesõduri. Samas kinnitab nõukogu oma järeldustes, et ootab Sudaani valitsuselt poliitilist tahet erimeelsustest loobumiseks seoses Aafrika Liidu ja ÜRO hübriidmissiooniga ning kutsub üles konflikti osapooli austama AMISe (Aafrika Liidu missioon Sudaanis) neutraalset rolli ja kinni pidama relvarahu lepetest. Välisministrid arutasid ka pingelist olukorda Zimbabwes mõistes hukka sealsete võimude vägivalla ning inimõiguste rikkumised. Peatudes olukorral Somaalias tõdesid välisministrid, et stabiilne valitsemine sealses piirkonnas on võimalik üksnes poliitilise dialoogi kaudu ning kinnitasid ELi toetust üleminekuvalitsusele, tervitades ka ÜRO abi AMISOMile (Aafrika Liidu missioon Somaalias).

Töölõunal räägivad välisministrid arengutest Iraanis ja Lähis-Idas ning Itaalia surmanuhtluse keelustamise initsiatiivist.


Lähem info:
Marika Post, Eesti ELi esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Washingtonis 2131 Massachusetts Av., NW, Washington, D.C. 20008 USA tel. (1 202) 588 0101,
e-mail: Embassy.Washington@mfa.ee