Eesti
English

Eesti ühines Tsivilisatsioonide Alliansiga

15.03.2008

Eesti ühines Tsivilisatsioonide Alliansiga

Eesti ühines ÜRO egiidi all loodud Tsivilisatsioonide Alliansiga, mille eesmärgiks on edendada kultuuride ja religioonide vahelist mõistmist ja koostööd.

Alliansi tähelepanu keskmes on ennekõike Lääne ja islamitsivilisatsiooni vastuoludega seonduvad küsimused. Välisminister Urmas Paeti sõnul on kultuuridevahelistest pingetest asunud kasu lõikama eelkõige islamimaailma fundamentalistlikud jõud, kes seavad oma tegevusega löögi alla islamimaailma reformi- ja arengupüüdlused. „Nõiaringist välja murdmiseks peaks rahvusvaheline üldsus toetama mittevägivaldseid islamiorganisatsioone, austama religioosseid ja kultuurilisi eripärasid ning soodustama kultuuridevahelist dialoogi, kaasates sellesse töösse maksimaalselt ka meedia,” lisas Paet.

Suur tähelepanu on koostööl valitsusväliste organisatsioonidega ning ÜRO teiste initsiatiivide ning allorganisatsioonidega. Tegevus toimub erinevate projektide kaudu, mida rahastatakse partnerite vabatahtlikest annetustest.

Tsivilisatsioonide allianss loodi Hispaania ja Türgi initsiatiivil ning ÜRO egiidi all 2005. aastal. Tõuge alliansi loomiseks tuli vajadusest uurida erinevate ühiskondade ning kultuuride lahknemise ning erimeelsuste põhjusi. Allianssi kuulub hetkel kokku 71 riiki ning 13 rahvusvahelist organisatsiooni

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
document.write('<' + 'a href="' + 'ma' + 'i' + 'lt' + unescape('%6f') + ':pressitalitus' + unescape(unescape('%25%34%30')) + 'mfa.ee' + '">pressitalitus' + unescape(unescape('%25%34%30')) + 'mfa.ee');

TopBack

© Eesti Suursaatkond Washingtonis 2131 Massachusetts Av., NW, Washington, D.C. 20008 USA tel. (1 202) 588 0101,
e-mail: Embassy.Washington@mfa.ee