Eesti
English

Riigikogu Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osales Washingtonis USA maineka mõttekoja the Heritage Foundation kutsel peakõnelejana Molotov – Ribbentropi Pakti 70. aastapäeva konverentsil

07.08.2009

Riigikogu Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osales 6. augustil Washingtonis USA maineka mõttekoja the Heritage Foundation kutsel peakõnelejana konverentsil, kus käsitleti 1939.a. sõlmitud Molotov - Ribbentropi pakti (MRP) mõjusid tänapäeva maailmale. Sven Mikseri USA visiidi raames leidsid aset ka kohtumised Riigidepartemangus, USA Atlandi Nõukogus ja German Marshall Foundation´s. 

Konverentsi paneeldiskussiooni juhtis the Heritage Foundation´i kolleegiumi liige ja Kommunismiohvrite Mälestamise Sihtasutuse president Dr. Lee Edwards, kes on tuntud USA konservatiivsete vaadetega ajaloolane ja on publitseerinud üle 15 raamatu, sh Ronald Reagani eluloo. Diskussioonis  osalesid ka Dr. Michael Szporer Marylandi Ülikoolist ja Chris Socha Senati Välissuhete Euroopa Asjade alamkomiteest. Arutelu põhiküsimuseks oli, kuidas edaspidi vältida suurriikide kokkuleppeid väikeriikide seljataga ja arvel ning millist rolli peaksid mängima NATO, EL ja ÜRO ja teised multilateraalsed otsustusmehhanismid maailmas.

Sven Mikser tõdes, et MRP tähenduse teadvustamine on oluline ka tänapäeva seisukohast, et vältida tulevikus sarnaste traagiliste tagajärgedega sündmuste kordumist, lisades, et kahjuks ei ole ka tänasest maailmast kadunud mõnede suurriikide ekspansionistlikud ambitsioonid ja soov naasta mõjusfääride poliitika juurde.

Konverentsi järgselt korraldas Eesti Vabariigi Suursaatkond Washingtonis konverentsi külastajatele vastuvõtu, kus osalesid USA Balti kogukondade liikmed, USA poliitikaringkondade ja mõttekodade esindajad.

The Heritage Foundation on USA mõttekoda, millele on oluline mõju USA poliitikakujundamisele. Külma sõja ajal toetas sihtasutus jõuliselt Reagani doktriini, mis oli kommunistlike režiimi vastase liikumise aluseks. Sihtasutuse missioon on propageerida konservatiivset poliitikasuunda, mis põhineb isikuvabadustel, ettevõtlusvabadusel, traditsioonilisetel Ameerika väärtustel ja tugeval riigikaitsel. Konverents korraldati, et meenutada 70 aasta möödumist Molotov - Ribbentropi Pakti sõlmimisest, mis viis Teise Maailmasõja vallapäästmiseni, Poola jagamiseni natsistliku Saksamaa ja stalinliku Nõukogu Liidu vahel ning Balti riikide okupeerimiseni Nõukogude Liidu poolt.

MRP 70. aastapäeva tähistamine jätkub Washingtonis 23. augustil. Meenutamaks 20 aasta möödumist Balti ketist, moodustatakse inimkett Eesti saatkonnast Läti saatkonnani ning avatakse avalikkusele Balti riikide saatkondade uksed.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Washingtonis 2131 Massachusetts Av., NW, Washington, D.C. 20008 USA tel. (1 202) 588 0101,
e-mail: Embassy.Washington@mfa.ee