Eesti
English

Eesti peab väga oluliseks ELi ja USA koostööd energiajulgeoleku suurendamisel

09.01.2009

Euroopa Liidu välis- ja Euroopa asjade ministrid pidasid Prahas toimunud kohtumisel väga oluliseks Euroopa Liidu ja USA koostööd mitmetes rahvusvahelise elu küsimustes, sealhulgas Lähis-Idas ning energiajulgeoleku valdkonnas. Välisminister Urmas Paeti sõnul dikteerib lahvatanud Iisraeli - Hamasi konflikt, et Lähis-Ida rahuprotsessi küsimus saab olema alanud aastal oluline teema ka transatlantilises dialoogis.

Oluline valdkond ELi ja USA koostöös on energeetika ning kliimapoliitika. Arvestades ka praegust Vene-Ukraina gaasitüli ja suuri häireid paljude ELi riikide gaasiga varustamises, peavad nii EL kui USA otsime võimalusi energiavarustuse mitmekesistamiseks. Paeti sõnul tuleb ELil ja USAl energiajulgeolekut arutada ka geopoliitilisest perspektiivist lähtuvalt. "Eriti oluline on energiajulgeolekualane koostöö USAga Kaspia ja Musta mere regioonis lõunakoridori projektide elluviimiseks," sõnas Paet.

Paet lisas, et Euroopa Liit peaks USA kaasama laiaulatuslikku post-Kyoto kokkuleppe saavutamisse Kopenhaagenis selle aasta detsembris. "Üleilmne finantskriis ja majanduslangus ei tohi takistada pikaajaliste otsuste langetamist ELi ja USA poolt. Samas ei tohi saada kahjustatud tasakaal kliima- ja energiajulgeoleku teemade vahel, sest tähelepanu tuleb pöörata mõlemale teemale," ütles ta.

Eesti välisministri sõnul tuleks kaaluda ka 1995. aastal välja töötatud transatlantilise tegevuskava uuendamist, arvestades muutusi maailmas, sealhulgas ELi laienemist.

Veel peatuti ministrite kohtumisel Lissaboni lepinguga seonduvatel küsimustel, lähenevatel Euroopa Parlamendi valimistel ning Euroopa Komisjoni uuel koosseisul. Välisminister Paeti sõnul on tähtis, et arvestades ebaselgust Lissaboni leppe tuleviku osas vahetuks Euroopa Komisjoni koosseis võimalikult sujuvalt ega häiriks Euroopa Liidu tõhusat toimimist.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Washingtonis 2131 Massachusetts Av., NW, Washington, D.C. 20008 USA tel. (1 202) 588 0101,
e-mail: Embassy.Washington@mfa.ee