Eesti
English
Õppima USAsse! »

Õppima USAsse!


Õppima Ameerikasse!? Miks ka mitte!

Infot USA haridussüsteemi, koolide ja Eesti kodanikele USA Valitsuse poolt pakutavate stipendiumide kohta saate järgnevatelt internetiaadressidelt:

USA Välisministeeriumi (US Department of State) haridusalane kodulehekülg Education USA

Põhja - Ameerika Ülikoolide Teabekeskus

USA Suursaatkond Eestis (stipendiumide- ja haridusalane info)

Embark.com (koolide otsingu- ja infoportaal; eraldi info välisõpilaste jaoks)

Märkus: Eesti Vabariigi Suursaatkond Washingtonis ei anna välja stipendiume ega finantsabi Eesti õpilastele USA-s õppimiseks. Stipendiume puudutava info saamiseks palume pöörduda eelpoolmainitud organisatsioonide poole.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Washingtonis 2131 Massachusetts Av., NW, Washington, D.C. 20008 USA tel. (1 202) 588 0101,
e-mail: Embassy.Washington@mfa.ee