Eesti
English
Konsulaarinfo » Eesti pass ja ID-kaart »

Eesti pass ja ID-kaart

25.06.2012

Eesti passi on võimalik taotleda suursaatkonnas Washingtonis, peakonsulaadis New Yorgis või Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindustes Eestis. Passi taotlejal tuleb taotluse sisseandmiseks isiklikult kohale tulla. Esmakordse passi taotluse korral tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

 • Täidetud taotlusankeet
 • 1 värviline otsevaatega foto
  Vt nõuded fotole
 • sünnitunnitus
 • pildiga isikut tõendav dokument
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument. Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad näiteks alljärgnevad dokumendid:
 • 1. Eesti Vabariigi isikutunnistus ja välispass, kaitseväe tunnistus, kooli lõputunnistus (märkega Eesti kodanik), riigiametis töötamist tõendavad dokumendid (andmed on Riigiarhiivis)

  2. Perekonnakirjad, mida on võimalik saatkonna kaudu tellida Eestist. Lähemat infot dokumentide tellimise kohta on võimalik saada New Yorgi peakonsulaadi koduleheküljelt: dokumendi tellimine

 • riigilõiv (vt Riigilõivu määrad). Saatkonnale saab riigilõivu tasuda kohapeal sularahas.

Korduva passi taotlemisel võtke palun kaasa USAs viibimise alust tõendav dokument (elamisluba ehk Green Card, vana pass kehtiva viisaga või tööluba).

Passi taotlemisel võetakse saatkonnas või PPA teeninduskeskustes mõlema käe nimetissõrmede kujutised isikutelt, kes on vanemad kui kuus aastat. Täpsemalt vaata: http://www.politsei.ee/et/teenused/lingid/sormejaljed/index.dot

Alates 30. juulist 2009 on võimalik:

1. alla 6-aastastele lastele taotleda Eesti esmakordset passi posti teel juhul, kui taotlust esitavale lapsevanemale (lapse seaduslikule esindajale) on Eesti poolt varasemalt väljastatud reisidokument (v.a TPT või TPL) või isikutunnistus või tal on kehtiv Eesti elamisluba.

2. alla 15-aastatele lastele taotleda esmakordset ID-kaarti posti teel juhul, kui taotlust esitavale lapsevanemale (lapse seaduslikule esindajale) on Eesti poolt varasemalt väljastatud reisidokument (v.a TPT või TPL) või isikutunnistus või tal on kehtiv Eesti elamisluba.

Korduvdokumentide osas muudatusi ei ole, st korduvpassi saab kuni 6-aastasele ka edaspidi posti teel taotleda ning korduvisikutunnistust (st korduvat ID-kaarti) saab posti teel taotleda kuni 15-aastasele.

Kui teil on kehtiv Eesti pass, siis isikutunnistuse ehk ID-kaardi taotluse saab esitada Eestisse Politsei- ja Piirivalveametile posti teel. Soovi korral võib taotluse esitada ka saatkonda, kuid selleks tuleb taotlejal isiklikult kohale tulla. Posti teel võib korduva passi taotluse esitada, kui sõrmejälgede andmisest PPAs või saatkonnas on möödunud vähem kui kaks aastat.

Taotluse esitamiseks posti teel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

Kinnine ümbrik tuleb postitada aadressil:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirvalveamet
Sõle 61a
10313 Tallinn
ESTONIA

Kõik dokumendid, mis on välja antud Ameerika Ühendriikides (näit. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb varustada osariigi sekretäri juures apostilliga.
Apostill on tunnistus, mis kinnitab dokumendi väljastanud isiku allkirja ja pitsati ehtsust. Rohkem infot selle kohta, kuidas on võimalik apostilli taotleda, on võimalik saada Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi koduleheküljelt: http://travel.state.gov/about/info/customer/customer_312.html

Pass väljastatakse omanikule isiklikult allkirja vastu saatkonnas Washingtonis, peakonsulaadis New Yorgis või aukonsulaadis Los Angeleses, Chicagos, Houstonis, Portsmouth'is või Seattle's. Isikutunnistut ehk ID-kaarti väljastavad ainult saatkond ja peakonsulaat. Alla 15-aasta vanuse lapse seaduslik esindaja passi või isikutunnistuse väljastamisel on üks tema vanematest.

Riigilõivu tasumine passi taotluse eest

Juhul, kui te taotlete uut passi otse Politsei- ja Piirivalveametist, st posti teel, peate te esitama ka riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või kirjalikud andmed riigilõivu tasumise kohta.

Pangaülekandega riigilõivu tasumisel on teil vaja teada alljärgnevaid andmeid:

Saaja nimi: Rahandusministeerium
Saaja konto: 10220034796011 (AS SEB Pank)
221023778606 (Swedbank)
Viitenumber: 2900073326 (Eesti kodanikud)
Selgitus: märkige toimingu nimetus, mille eest ja isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasuti

Sooritades riigilõivu ülekannet välisriigis asuvast pangast, on Teil vaja teada ka Eestis asuva panga BIC ehk SWIFT koodi ning Rahandusministeeriumi riigilõivu konto rahvusvahelist kontonumbrit (IBAN).

AS SEB Panga BIC ehk SWIFT-kood on EEUHEE2X
Swedbank BIC ehk SWIFT-kood on HABAEE2X

Rahandusministeeriumi riigilõivu kontode IBAN-id (International Bank Account Number) on:
AS SEB Pank: EE 89 1010 2200 3479 6011
Swedbank: EE 93 2200 2210 2377 8606

Kui te taotlete passi posti teel, ei ole võimalik riigilõivu tasuda saatkonnas ega peakonsulaadis.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Washingtonis 2131 Massachusetts Av., NW, Washington, D.C. 20008 USA tel. (1 202) 588 0101,
e-mail: Embassy.Washington@mfa.ee